Milady Horákové

Ulice Milady Horákové vychází ze Strossmayerova náměstí a vede západním směrem do Patočkovy. Bubenečská část ulice je na pravé straně v úseku Letenské náměstí - Pelléova - orientační čísla 66-116.

Kód ulice: 462853
ZSJ: Starý Bubeneč, U Sparty
Katastrální území: Bubeneč, Dejvice, Holešovice, Hradčany, Střešovice
Městská část: Praha 6, Praha 7
Přibližná délka: 3.000 m (1.100 m - bubenečský úsek)


Budovy v ulici:


Přehled historických názvů:

  • 1888-1940 Belcrediho
  • 1940-1945 Letenská / Sommerbergstrasse
  • 1945-1947 Belcrediho
  • 1947-1951 Krále Jiřího VI.
  • 1951-1990 Obránců míru
  • od roku 1990 Milady Horákové

Richard Belcredi (1823-1902), hrabě, rakouský politik, usiloval o decentralizaci a federalizaci Rakouska, v letech 1864-1865 český místodržitel, své sídlo měl v Místodržitelském letohrádku v Královské oboře, v letech 1865-1867 ministerský předseda, roku 1865 byl jmenován čestným občanem pražských měst za zásluhy o Čechy

George VI (Jiří VI.) - (1895-1952), anglický král v letech 1936-1952, za jeho vlády začal rozpad britské koloniální říše

Obránci míru - celosvětové hnutí, které bylo organizováno po 2. světové válce

Milada Horáková (1901-1950), právnička, členka a funkcionářka Československé strany národně socialistické, v letech 1945-1948 poslankyně, v roce 1950 odsouzena ve vykonstruovaném procesu a popravena


Komunikace byla vystavěna v letech 1805-1806, pojmenována byla před rokem 1888. V adresářích z konce 19. století byl bubenečský úsek označován jako "Silnice od Písecké brány k Bubnům".