Pelléova

Pelléova vychází z ulice Milady Horákové a vede severním směrem na Sibiřské náměstí. Do Bubenče nepatří malá část ulice na levé straně v úseku Milady Horákové - Pod kaštany - orientační čísla 1-9.

Kód ulice: 455377
Katastrální území: Bubeneč, Dejvice
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 740 m


Budovy v ulici:


  Přehled historických názvů:

  • 1901-1925 Svatojiřská
  • 1925-1940 Pelléova
  • 1940-1945 Generála Roettiga / General Roettig-Strasse
  • 1945-1951 Pelléova
  • 1951-1992 Majakovského
  • od roku 1992 Pelléova

 • 1901-1925 Pražská (podle směru ulice)
 • v roce 1925 ulice Pražská spojena s ulicí Svatojiřskou

Svatojiřská - název podle kláštera sv. Jiří na Pražském hradě, který v Bubenči vlastnil pozemky

Maurice César Joseph Pellé (1863-1924), francouzský generál, organizoval vznik československé armády

Wilhelm Fritz von Roettig (?-1939), generál policie, důstojník nacistické armády

Vladimir Vladimirovič Majakovskij (1893-1930), ruský básník a dramatik, futurista, působil i jako filmový herec a scénárista


Pevnou silnicí se tato komunikace stala rozhodnutím eráru už v roce 1829. V adresářích z konce 19. století byla označována jako "Pražská cesta", "Silnice k Brusce" nebo "Silnice k Písecké bráně", tehdy ale pokračovala místy dnešní ulice V sadech do středu obce. Před rokem 1925 byla ulice rozdělena do dvou částí: od Špejcharu k ulici Pod kaštany pod názvem Pražská a níže k dnešnímu Sibiřskému náměstí jako Svatojiřská.

Za účasti státního tajemníka úřadu říšského protektora Karla Hermanna Franka byla 4. dubna 1940 v tehdy právě přejmenované Pelléově ulici odhalena první německá tabule s názvem ulice v Praze. Byla provedena odlišně od později používaných německo-českých cedulí, nebylo na ní uvedeno číslo městského obvodu ani název katastru.