Pod kaštany

Ulice Pod kaštany vychází z Dejvické a vede severovýchodním směrem na náměstí Borise Němcova.

Bubenečská část ulice začíná na křižovatce s Pelléovou orientačními čísly 14 a 15. 

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč, Dejvice

Přehled historických názvů ulice Pod kaštany:

  • 1901-1925 Královská
  • 1925-1940 Pod kaštany
  • 1940-1945 Pod kaštany / Kastanienallee
  • od roku 1945 Pod kaštany

Královská - název připomínal, že touto cestou jezdíval panovník z Hradu do Královské obory

Pod kaštany - starodávnou ozdobou této cesty bylo stromořadí lipové, které bylo zničeno za okupace Prahy ve 40. letech 18. století, po roce 1750 byly nově vysázeny lípy a kaštany, lípy však hynuly a byly nahrazovány již jen kaštany, které v polovině 19. století zcela převládly, podle kaštanového stromořadí pak byla ulice pojmenována

Přestože dříve nebývalo příliš pečováno o cesty, stará silnice od Bruské brány k loveckému zámečku v Oboře, které se až do roku 1901 říkalo cesta k Písecké bráně, byla výjimkou. Protože po ní jezdilo vysoké panstvo a občas také panovník, těšila se vždy pozornosti královské komory, jejímž nákladem byla uchovávána v dobrém stavu.