Dejvická

Dejvická vychází z ulice Pod kaštany a vede západním a severozápadním směrem na Vítězné náměstí. Bubenečská část ulice je na pravé straně v úseku V. P. Čkalova - Vítězné náměstí - orientační čísla 32-56.

Kód ulice: 445380
Katastrální území: Bubeneč, Dejvice
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 690 m (290 m - bubenečský úsek)


Budovy v ulici:

  • 32/396, 34/397, 36/555, 38/919, 40/36, 42/401, 44/663, 46/664, 48/665, 50/766, 52/998, 56/774

Přehled historických názvů:

  • 1911-1925 Na hutích
  • 1925-1940 Dejvická
  • 1940-1945 Dejvická / Dewitzer-Strasse
  • 1945-1947 Dejvická
  • 1947-1950 Montgomeryho
  • od roku 1950 Dejvická

Na hutích - starý pomístní název nepřesně odvozený z německého "Ziegelhütte" - česky cihelna (další význam slova "hütte" je huť), bubenečská cihelna bývala od konce 18. století do roku 1910 v místech mezi současnými ulicemi Dejvická, Na hutích, Národní obrany a V. P. Čkalova

Bernard Law Montgomery (1887-1976), britský polní maršál a šlechtic, v letech 1944-1945 velitel angloamerických sil ve Francii, 1945-1946 velitel britské okupační zóny v Německu


Dnešní Dejvickou tvořily původně dvě samostatné komunikace: Na hutích (od dnešního Vítězného náměstí k Jaselské) a Havlíčkova (od Jaselské k ulici Pod kaštany). Tyto dvě ulice byly spojeny v roce 1925 a zároveň k nim byla připojena část dnešní Evropské. Takto vzniklá komunikace byla pojmenována Dejvická. V roce 1932 byl úsek od Vítězného náměstí k Bořislavce oddělen. V adresáři z roku 1892 je pro cestu vedoucí kolem cihelny čp. 36 použito pojmenování "Velvarská silnice".