V. P. Čkalova

Ulice V. P. Čkalova vychází z Bachmačského náměstí a vede severovýchodním směrem do ulice Dr. Zikmunda Wintra. Bubenečská část ulice začíná na křižovatce s Jaselskou orientačními čísly 5 a 6.

Kód ulice: 445291
ZSJ: Náměstí Svobody
Katastrální území: Bubeneč, Dejvice
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 435 m (365 m - bubenečský úsek)


Budovy v ulici:

  • 5/396, 7/387, 9/732, 11/733, 13/734, 15/935, 17/471, 19/930
  • 6/464, 8/448, 10/449, 12/503, 14/502, 16/589, 18/478, 20/601, 22/784, 24/798, 26/797, 28/796

Přehled názvů:

  • 1925-1940 Dostálova
  • 1940-1945 Steinova / Freiherr vom Stein-Strasse
  • 1945-1952 Dostálova
  • od roku 1952 V. P. Čkalova

Václav Dostál (1888-1915), inženýr, důstojník československých legií za 1. světové války ve Francii - konkrétně roty Nazdar, v srpnu 1914 vstoupil do Cizinecké legie, padl v bitvě u Arrasu

Hermann Stein (1854-1927), německý generál a pruský ministr války, proslul svými situačními zprávami ze západních bojišť 1. světové války pro denní tisk

Valerij Pavlovič Čkalov (1904-1938), sovětský letec, jako zkušební pilot zalétal 70 typů letounů, proslul dílkovým letem bez mezipřistání z Moskvy do Vancouveru, hrdina SSSR


Počátkem roku 2018 projednala pražská místopisná komise návrh na obnovení původního názvu Dostálova. Vzhledem k velké administrativní zátěži pro místní obyvatele a společnosti návrh nebyl doporučen k realizaci.