Ministerstvo národní obrany

Bubeneč čp. 471, Náměstí Svobody 4
blok budov mezi ulicemi Československé armády, V. P. Čkalova (čo. 20) a Národní obrany (čo. 12)
dříve: Dürichovo náměstí 1, později Československé armády 27

Takzvané "domy pro dočasné umístění úřadoven", jejichž výstavba započala v roce 1922 podle projektu architekta J. Fiedlera a pod dohledem vojenské stavební správy, měly na přechodnou dobu řešit centrální umístění jednotlivých složek Ministerstva národní obrany, které byly v té době roztroušeny po celé Praze. Sídlem MNO a Hlavního štábu Československé armády se kubismem ovlivněné novoklasicistní budovy staly po svém dokončení v roce 1927. Později ještě ve vnitrobloku vznikl objekt tiskárny. Honosnější průčelní budova, ve které sídlilo prezídium MNO, byla výhledově určena jako nové sídlo Československého červeného kříže. Celý blok domů byl pak navržen tak, aby ho bylo možné jednoduchými stavebními úpravami rozdělit na třináct běžných činžovních domů. K tomu však nikdy nedošlo. Hlavní armádní štáb jako celek zde sídlil do roku 1937, kdy byla dokončena budova na Vítězném náměstí. Po roce 1945 pak bylo do nového sídla v ulici Na Valech na Hradčanech přestěhováno i samotné ministerstvo. V původní budově zůstaly jen některé jeho odbory, v současnosti jsou zde pracoviště odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem - sekce správy majetku (ONNM SSM).

Průčelí hlavní, tzv. presidiální budovy, která byla dokončena z celého komplexu jako poslední, je v úrovni prvního patra ozdobeno plastikami čtyř vojáků Československé armády od sochaře Břetislava Bendy. Ze vstupního vestibulu se vchází do úrovně zvýšeného přízemí. Vpravo se otvírá hlavní schodiště. V budově je stále v provozu výtah páternoster obsluhující 12 kabinkami 5 stanic.Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012