Podbabská

Podbabská ulice vychází z Terronské a Koulovy a vede severním směrem do Roztocké. Bubenečská část ulice je na pravé straně v úseku Pod Juliskou - Pod Paťankou - orientační čísla 2-20 a na levé straně mezi oběma konci ulice Pod Paťankou - orientační čísla 13-17.

Kód ulice: 465844
Katastrální území: Bubeneč, Dejvice
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 1350 m (640 m - bubenečský úsek)


Budovy v ulici:

  • 13/1112, 17/81
  • 2/870, 4/869, 6/995, 8/994, 10/867, 12/866, 14/865, 16/864, 18/863, 20/1014

Přehled historických názvů:

  • 1911-1940 Podbabská
  • 1940-1945 Podbabská / Podbaber Strasse
  • od roku 1945 Podbabská

Podbaba - pomístní název území u Šáreckého potoka před jeho ústím do Vltavy, u Lysolajského potoka před soutokem se Šáreckým potokem a podél Vltavy.


Od 17. století se této komunikaci říkalo Velvarská silnice, v 19. století pak již silnice Podbabská. Ulice vznikla v roce 1911, kdy byla Podbabská silnice vedoucí již od Prašného mostu rozdělena na tři části. Část od Prašného mostu na Vítězné náměstí byla nazvána Svatovítskou, část od Vítězného náměstí ke křižovatce s ulicí Pod Juliskou Komenského a zbytek silnice na sever Podbabská. V roce 1928 byla s Podbabskou spojena ulice Komenského (dnes Jugoslávských partyzánů). V roce 1934 byl úsek od Vítězného náměstí ke křižovatce s ulicí Pod Juliskou od Podbabské opět oddělen. Od roku 1997 je Podbabská od křižovatky s ulicí Ve struhách vedena rovně k Vltavě, kde pohltila část Papírenské.