Terronská

Terronská ulice vychází z náměstí Svobody a vede severovýchodním směrem do Podbabské. 

Kód ulice: 480193
ZSJ: Náměstí Svobody, Nový Bubeneč
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 1000 m


Budovy v ulici:

  • 1/728, 3/873, 5/942, 7/727, 9/726, 11/725, 13/583, 15/582, 17/581, 19/580, 21/579, 23/578, 25/619, 27/811, 29/812, 31/813, 33/814, 35/250, 37/660, 39/659, 41/658, 43/657, 45/656, 47/948, 49/947, 51/985, 53/743, 55/742, 57/741, 59/740, 61/958, 63/959, 65/960, 67/961, 69/150
  • 2/560, 4/680, 6/694, 8/709, 10/536, 12/535, 14/557, 16/558, 18/764, 20/200, 22/1095, 26/1128, 28/1023, 38/1022, 40/698, 42/697, 44/696, 46/695, 48/898, 50/897, 52/896, 54/895, 56/894, 58/880, 60/880, 62/879, 64/878, 66/877, 68/876, 70/517, 72/871, 74/871

Přehled názvů:

  • 1925-1940 Terronská
  • 1940-1945 Bedřicha Velikého / Friedrichstrasse
  • 1945-1952 Terronská
  • 1952-1990 A. A. Ždanova
  • od roku 1990 Terronská

Terron - ves ve Francii, východně od Remeše, místo bojů československých legií, koncem října 1918 zde bojoval 21. střelecký pluk, kterému se podařilo udržet své pozice i přes těžké ztráty několika set mrtvých

Friedrich II. der Grosse - Veliký (1712-1786), pruský král v letech 1740-1786, výbojný junkerský panovník, za cenu mnoha válek získal Prusku většinu Slezska

Andrej Alexandrovič Ždanov (1896-1948), sovětský stranický a státní činitel, od roku 1930 člen Nejvyššího sovětu SSSR, zabýval se zejména ideologickými otázkami


29. října 1968 byl do rady NVP předložen návrh na přejmenování A. A. Ždanovy na ulici Švabinského (Max Švabinský bydlel v domě na rohu Terronské a náměstí Interbrigády) s tím, že toto přejmenování požadují občané z místa bydliště a také stranické a státní orgány přejmenování doporučily. Návrh byl však vyřazen z pořadu jednání a přejmenování se neuskutečnilo.