Za elektrárnou

Za elektrárnou vychází z ulice U Výstaviště a vede severozápadním směrem k Vltavě a dále mezi Královskou oborou a Vltavou do ulice Za Císařským mlýnem.

Do Bubenče nepatří část prostřední část ulice mezi podjezdy pod železničními tratěmi - orientační číslo 19.

Městská část: Praha 7 | Katastrální území: Bubeneč, Holešovice

Přehled historických názvů ulice Za elektrárnou:

  • od roku 1957 Za elektrárnou (podle polohy ulice vedoucí za holešovickou elektrárnou)

Úsek současné ulice Za elektrárnou vedoucí od Vltavy k viaduktu byl dříve součástí již zrušené ulice U elektrárny (za 2. světové války se jmenovala Petřinova/Petřina-Strasse). Ta zanikla pravděpodobně během 2. světové války nebo krátce po ní. Nová komunikace pak byla pod viaduktem vedena na druhou stranu železniční tratě a dále směrem k ulici U Výstaviště, do které se napojila na křižovatce s Bubenskou. Takto vzniklá ulice byla dlouho nepojmenovaná, v roce 1957 pak dostala název Za elektrárnou.