Za elektrárnou

Ulice Za elektrárnou vychází z ulice U Výstaviště a vede severozápadním směrem k Vltavě a dále mezi Královskou oborou a Vltavou do ulice Za Císařským mlýnem. Do Bubenče nepatří část prostřední část ulice o délce 400 m mezi podjezdy pod železničními tratěmi.

Kód ulice: 478911
ZSJ: Císařský ostrov II, Výstaviště
Katastrální území: Bubeneč, Holešovice
Městská část: Praha 7
Přibližná délka: 1600 m


Budovy v ulici:


Přehled názvů:

  • od roku 1957 Za elektrárnou (podle polohy ulice vedoucí za holešovickou elektrárnou)

Úsek současné ulice Za elektrárnou vedoucí od Vltavy k viaduktu byl dříve součástí již zrušené ulice U elektrárny (za druhé světové války se jmenovala Petřinova/Petřina-Strasse). Ta zanikla pravděpodobně během druhé světové války nebo krátce po ní. Nová komunikace pak byla pod viaduktem vedena na druhou stranu železniční tratě a dále směrem k ulici U Výstaviště, do které se napojila na křižovatce s Bubenskou. Takto vzniklá ulice byla dlouho nepojmenovaná, v roce 1957 pak dostala název Za elektrárnou.