U Výstaviště

Ulice U Výstaviště vychází z Partyzánské a vede jihozápadním směrem ke Královské oboře. Bubenečská část ulice je na pravé straně - sudá orientační čísla.

Kód ulice: 474665
ZSJ: Výstaviště, Bubny
Katastrální území: Bubeneč, Holešovice
Městská část: Praha 7
Přibližná délka: 460 m


Budovy v ulici:

  • lichá strana patří ke k. ú. Holešovice
  • 4/419

Přehled názvů:

  • 1881-1894 Hálkova
  • 1894-1940 U Královské obory
  • 1940-1945 U Královské obory / Am Baumgarten
  • 1945-1958 U Královské obory
  • 1958-1991 U Sjezdového paláce
  • od roku 1991 U Výstaviště

Vítězslav Hálek (1835-1874), český spisovatel, básník a novinář, jeden z nejvýraznějších představitelů tzv. Májovců

Sjezdový palác - název Průmyslového paláce v letech 1953-1991


Komunikace nejdříve vedla až po holešovickou ulici Vrbenského. V roce 1894 byla na východě zkrácena do dnešní podoby, tj. k viaduktu železniční tratě, na západě byla naopak prodloužena o dnešní ulici Nad Královskou oborou. Ta byla pak znovu oddělena v roce 1911.