Bubeneč čp. 11

Bubenečské popisné číslo 11 patří objektu bývalé myslivny, který se nachází u kostelní či Gotthardské brány v Královské oboře. První stavba vznikla na tomto místě zřejmě již kolem roku 1585, kdy byla v západní části dnešní Stromovky založena bažantnice, k níž měl patřit domek tzv. fasanvartra (německy Fasanwärter), čili dozorce chovaných ptáků. Fragmenty tohoto stavení možná posloužily jako základ později postavené přízemní budovy s vysokou valbovou střechou a prostou klasicistní fasádou, ve které byla myslivna či obydlí hlídače. Památkově chráněný objekt byl poškozen při povodni v roce 2002 a poté nově rekonstruován pro potřeby společnosti pečující o Stromovku. Součástí areálu oborní údržby se po roce 2005 stal i sousední pozemek, na kterém bylo od osmdesátých let minulého století dětské hřiště s betonovými prvky. Na jeho místě byla v roce 2013 postavena velká garáž pro zahradní techniku.