Výstavní pavilon obchodního zastupitelství SSSR

Bubeneč čp. 1054, Sibiřské náměstí 10

Výstavní pavilon obchodního zastupitelství SSSR byl postaven v letech 1972-1975 na místě někdejšího dvora čp. 6 podle návrhu architektů Vladimíra Mošny, Borise Rákosníka a Vratislava Růžičky. Vznikl v rámci druhé etapy výstavby pro Obchodní zastupitelství SSSR, jehož budova čp. 1027 stojí hned vedle. Projektu předcházely dvě architektonické studie o několika dispozičních a hmotových variantách autorské dvojice Eva Růžičková a Vratislav Růžička. Původně rozsáhlejší záměr byl z důvodu požadavku na nižší rozpočet výrazně zredukován. Budova reprezentuje charakteristický proud architektury sedmdesátých let 20. století, který se vyznačuje náročnější skladbou hmot ve srovnání s minimalistickým řešením let šedesátých. Ceněno je začlenění objektu do komplikovaného svažitého pozemku i širšího historického a přírodního okolí.

Hlavní část budovy, ve které je výstavní místnost, má válcovitý tvar se zavěšenou střechou. Z ní vystupuje kruhová výseč a šikmo zakončený, řezaný kvádr společenské a obytné části. Nosná konstrukce výstavního sálu i ostatních prostor je ocelová, doplněná v ubytovací části cihelnou vyzdívkou. Spodní stavba a suterén je z monolitického železobetonu. Plášť budovy tvoří kombinace lamel z eloxovaného hliníku, modrý keramický obklad ve dvou odstínech a prosklené plochy. Hlavní vstup do pavilonu vede z jihu do propojovacího krčku, vstupní haly mezi výstavním sálem a kvádrovitou hmotou ostatních prostor. Vstup do bytové části s vjezdem a parkovištěm leží na severní straně a zásobovací vstup vedoucí do výstavního sálu vede z jihovýchodu. Exteriéry i interiéry jsou většinou v původním stavu, včetně kinosálu pro 67 diváků v suterénu a kruhového schodiště k němu vedoucímu. Po roce 1989 sloužila budova jako prodejna akvaristiky nebo autosalon. V roce 2012 byl pavilon přeměněn na pravoslavný chrám svaté Ludmily a vysvěcen. V této souvislosti došlo k úpravám hlavního sálu a vstupního prostoru.

Parcela, na které byl pavilon postaven, byla zřejmě nejdříve určena pro park. V roce 1967 zde byla instalována betonová plastika s názvem Sedící žena od sochaře Petra Šturmy. V roce 1972 byla v souvislosti se stavbou z náměstí přemístěna.Zdroj:
- https://pamatkovykatalog.cz/vystavni-pavilon-obchodniho-zastupitelstvi-sssr-21527507