Plastika Sedící žena

Bubeneč, Královská obora

V roce 1966 vytvořil sochař Petr Šturma na objednávku podniku Sady, lesy a zahradnictví Praha u Českého fondu výtvarných umění betonovou plastiku s názvem Sedící žena. Dílo bylo určeno pro Sibiřské náměstí, do jehož středu u hlavní křižovatky ho v roce 1967 autor instaloval. V roce 1950 tu po demolici zbývající jižní části areálu dvora čp. 6 (severní část dvora byla zbořena už mezi lety 1938-1945) zůstala volná plocha, která byla upravena a měla se zřejmě natrvalo stát parkem. V letech 1972-1975 zde ovšem vyrostl výstavní pavilon obchodního zastupitelství SSSR čp. 1054. Socha tak musela náměstí v souvislosti se stavbou kolem roku 1972 opustit. Je možné, že byla nějakou dobu v depozitáři, než našla své nové místo v nedaleké Královské oboře. To mohlo být až v roce 1990, protože tento letopočet je chybně zmiňován v souvislosti s přesunem ze Sibiřského náměstí. Socha měřící na výšku 2,4 metru a skládající se ze tří samostatných částí nebyla ve Stromovce instalována v souladu s autorovým záměrem. To bylo napraveno po mnoha letech až v roce 2019, kdy byla plastika zásluhou akademické malířky Aleny Antonové, manželky Petra Šturmy, který zemřel v roce 1995, restaurována, zbavena nepůvodního betonového podstavce a osazena v souladu s prvotním záměrem.Zdroj:
https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/parky_a_zahrady/Stromovka_zrest_socha_sedici_zeny_42019.html