Čechova

Čechova vychází z ulice Milady Horákové a vede severozápadním směrem do ulice Nad Královskou oborou.

Městská část: Praha 7 | Katastrální území: Bubeneč 

Přehled historických názvů Čechovy ulice:

  • 1901-1940 Čechova
  • 1940-1945 Čechova / Čech-Strasse
  • od roku 1945 Čechova

Praotec Čech - mýtická postava muže, který přivedl svůj lid na území naší země a podle kterého údajně nesou Čechy své jméno

Svatopluk Čech (1846-1908), český národní básník a spisovatel

Ulice byla pojmenována v roce 1901, tedy ještě za života Svatopluka Čecha. Je proto pravděpodobné, že získala své jméno podle praotce Čecha, tak jak to uvádí Kronika královské Prahy, a že osobnost Svatopluka Čecha byla v souvislosti s názvem ulice připomínána až později.