Čechova

Čechova vychází z ulice Milady Horákové a vede severozápadním směrem do ulice Nad Královskou oborou

Kód ulice: 444863
ZSJ: U Sparty
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 7
Přibližná délka: 350 m


Budovy v ulici:

  • 1/310, 3/301, 5/224, 7/217, 9/239, 11/515, 13/514, 15/632, 17/236, 19/298, 21/285, 23/296, 25/300, 27/307, 29/587, 31/240, 33/221
  • 2/141, 4/121, 6/122, 8/205, 10/225, 12/243, 14/218, 16/282, 18/281, 20/295, 22/294, 24/293, 26/338, 28/337, 30/336, 32/374, 34/277, 36/269

Přehled historických názvů:

  • 1901-1940 Čechova
  • 1940-1945 Čechova / Čech-Strasse
  • od roku 1945 Čechova

Praotec Čech - mýtická postava muže, který přivedl svůj lid na území naší země a podle kterého údajně nesou Čechy své jméno

Svatopluk Čech (1846-1908), český národní básník a spisovatel


Ulice byla pojmenována v roce 1901, tedy ještě za života Svatopluka Čecha. Je proto pravděpodobné, že získala své jméno podle praotce Čecha, tak jak to uvádí Kronika královské Prahy, a že osobnost Svatopluka Čecha byla v souvislosti s názvem ulice připomínána až později.