Občanská záložna v Bubenči

Bubeneč čp. 310, Korunovační 2
Čechova 1

Dům občanské záložny v Bubenči byl postaven v roce 1910. Navrhl jej v secesním stylu pravděpodobně architekt Josef Kovařovic, staviteli byli Václav Hortík a František Kurz. Na fasádě budovy směrem do Belcrediho ulice (Milady Horákové) byl v úrovni prvního poschodí nápis "OBČANSKÁ ZÁLOŽNA V BUBENČI" doplněný bubenečským městským znakem. Na fotografii z roku 1911 je vidět v přízemí obchod První české parní akciové mlékárny v Praze (Nuselská mlékárna), který se nacházel vlevo směrem ke Korunovační ulici. V pravé části byla kavárna, která později obsadila celý parter. Nedatovaná fotografie zobrazuje "Kavárnu v Bubenečské záložně" provozovanou kavárníkem Felixem Vondrušem. Dlouhou dobu v budově působila slavná kavárna Belvedere, ve které se scházeli malíři, sochaři, spisovatelé a další umělci. Kavárna byla zrušena v roce 1937, kdy zde byla zřízena funkcionalistická pobočka záložny, kterou navrhl Josef Havlíček. Směrem do Čechovy ulice byla dlouhá desetiletí hospoda Pod Lipami. Dnes je zde stejnojmenná kavárna a na místě původní spořitelny se nachází prodejna produktů zdravé výživy.

Občanská záložna v Bubenči, "zapsané společenstvo s ručením obmezeným", začala fungovat v roce 1907, kdy měla 204 členů (využívání služeb záložny bylo umožněno jen jejím členům po složení členského vkladu). V roce 1928 bylo členů již 780 a záložna evidovala vklady ve výši 11.112.847,02 Kč, její roční obrat byl 46.811.019,59 Kč a zisk 37.457 Kč. V zisku byla nepřetržitě od doby zahájení své činnosti. Předsedou výboru záložny byl koncem dvacátých let MUDr. Petr Ledvinka, zubní lékař provozující ordinaci v budově záložny, místopředsedou byl František Zedník, přednosta poštovního úřadu v Bubenči. Ve správní radě záložny tehdy působil mimo jiné i bubenečský farář P. František Krupka. V roce 1948 je v adresářích záložna ještě uváděna, a to jako Všeobecná záložna v Bubenči. Po roce 1948 však postupně probíhala centralizace a zestátnění všech peněžních ústavů a k 1. lednu 1953 vznikla síť státních spořitelen.

V nedaleké Havanské ulici se v domě č. 523/7 nacházela v roce 1939 Bubenečská záložna. V této době byla její adresa Třebízského 7. Bližší podrobnosti o ní nejsou známy.Zdroj:
- Psí vycházky 6 - Bubenečský Montmartre; Zdeněk Lukeš; NLN; 2019
- Výroční zpráva Občanské záložny v Bubenči; 1928