Kamenická

Kamenická vychází z Kostelní u Letenských sadů a vede severozápadním směrem do Gerstnerovy u Královské obory.

Bubenečská část ulice je na levé straně v úseku Veletržní - U akademie - orientační čísla 39-53. 

Městská část: Praha 7 | Katastrální území: Bubeneč, Holešovice

Přehled historických názvů Kamenické ulice:

  • 1894-1940 Kamenická
  • 1940-1945 Kamenická / Steinmetzstrasse
  • od roku 1945 Kamenická

Kamenická - pojmenování podle jednoho z uměleckých řemesel, jejichž názvy byly použity pro skupinu ulic v okolí Akademie výtvarných umění

Holešovická část dnešní Kamenické nesla v letech 1889-1894 jméno Pekařská. V roce 1894 pak byla spojena s nově vzniklou Kamenickou v katastru Bubenče.