Českomalínská

Českomalínská vychází z ulice V sadech a vede do půlkruhu ve směru hodinových ručiček do Goetheho.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů Českomalínské ulice:

  • 1907-1925 Nad struhou (podle polohy ulice)
  • 1925-1940 Na Magistrále
  • 1940-1945 prince Evžena / Prinz Eugen-Strasse
  • 1945-1951 Na Magistrále
  • od roku 1951 Českomalínská
  • 1907-1927 Na vinici (podle polohy ulice)
  • po roce 1927 ulice Na vinici spojena s ulicí Na Magistrále

Magistrála - železniční trať v asijské části Ruska, po uzavření německo-sovětského míru v Brestu Litevském v březnu 1918 opustily československé jednotky na základě dohody se sovětskou vládou Ukrajinu a byly přepravovány po magistrále do Vladivostoku, jejich postup byl však zdržován a koncem května došlo k jejich přepadení

Evžen František, princ savojský a carignanský, hrabě ze Soissons (1663-1736), rakouský vojevůdce a politik francouzského původu, jeden z největších vojevůdců konce 17. a počátku 18. století, v době obou světových válek byl připomínám jako historický vzor německého či rakouského vojáka

Český Malín - ves na Volyni v severozápadní části Ukrajiny založená českými vystěhovalci a vypálená 13. července 1943 nacisty

Původně zde byly dvě ulice, Nad struhou (úsek mezi Goetheho a Bubenečskou) a Na vinici (mezi Bubenečskou a Krupkovým náměstím). Obě vznikly v roce 1911. Po roce 1927 byla ulice Na vinici spojena s ulicí Na Magistrále.