Porodnice

Bubeneč čp. 166, Rooseveltova 10
Chittussiho 4, Českomalínská 33
zbořeno

V roce 1899 si rytíř Ludvík Urban vystavěl v Bučkových sadech dům, který se později proměnil ve známou bubenečskou porodnici. Zemský ústav pro rodičky či porodnické sanatorium dr. Urbana, jak bylo zařízení dříve nazýváno, se po druhé světové válce stalo součástí ústavu národního zdraví. Porodnice ukončila svoji činnost z důvodu nevyhovujícího technického stavu v roce 1986 nebo 1987 a budova nebyla dále nijak využívána. V devadesátých letech postupně chátrala, byla částečně odstrojena, došlo k sundání střechy, objekt dokonce vyhořel a zahrada sloužila jako skládka. V roce 1992 bylo rozhodnuto o privatizaci zdravotnických zařízení. Ministerstvo pro správu národního majetku bohužel neschválilo bezúplatný převod na městskou část Praha 6 a žádný z privatizačních projektů, které počítaly se zachováním zdravotní péče v objektu, se neuskutečnil. V roce 1998 došlo k přehodnocení původního záměru, porodnice byla zbourána a na jejím místě do roku 2000 vznikl podle návrhu Bořka Šípka obytný dům zvaný rezidence Rooseveltova, který převzal původní popisné číslo 166.Zdroj:
- https://app.iprpraha.cz/apl/app/ortofoto-archiv/