Bubeneč čp. 77

Bubenečské popisné číslo 77 patří budově, která je součástí areálu střední školy při velvyslanectví Ruské federace. Se sousedním hlavním objektem čp. 4 je v úrovní prvního patra spojena proskleným mostem nad Českomalínskou ulicí. Stavba obložená travertinem vznikla začátkem osmdesátých let minulého století.

Původně na tomto místě stála tzv. Perklerovská usedlost. Její existence je doložena až po roce 1620, pochází však zřejmě ze starší doby. Na indikační skice je stavení zakresleno v nepravidelném půdorysu. V roce 1841 na jeho místě vyrostl patrový a rozlehlý pozdně klasicistní dům. Svého času patřil k největším v Bubenči a v letech 1860-1872 byl sídlem policejního komisařství. V roce 1870 koupil budovu (spolu s dalšími sousedními nemovitostmi) Vojtěch Lanna. Její pravou polovinu označenou pak čp. 77 vyměnil za dům čp. 2. V letech 1871-1872 byla provedena rozsáhlá přestavba, kterou vedl stavitel František Havel. Majitelem nemovitosti koncem 19. století Josef Vašíček, později Josef Paclt.