Krupkovo náměstí

Krupkovo náměstí se nachází v historickém centru Bubenče. Je poměrně členité a jeho středem prochází frekventovaná komunikace spojující Wolkerovu ulici a Sibiřské náměstí.

Kód ulice: 453609
ZSJ: Starý Bubeneč
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná rozloha: 3.800 


Budovy na náměstí:


Přehled historických názvů:

  • 1901-1910 U kostela (podle kostela Sv. Gotharda, který na náměstí stojí)
  • 1910-1940 Kostelní náměstí
  • 1928-1932? Denisovo náměstí
  • 1940-1945 Kostelní náměstí / Kirchenplatz
  • 1945-1947 Kostelní náměstí
  • od roku 1947 Krupkovo náměstí

Ernest Denis (1849-1921), francouzský historik a slavista, profesor pařížské Sorbonny, v letech 1872-1875 pobýval v Praze

František Krupka (1884-1942), kněz, od roku 1912 působil v Bubenči, kde se stal v roce 1922 farářem


Náměstí existovalo již v 19. století. Tehdy ještě nemělo oficiální pojmenování a říkalo se mu jednoduše "před kostelem". Kronikář Vacek pro něj užil jména Horní náměstí a adresářích bylo uváděno Hořejší náměstí. Historické materiály vydané kolem roku 1930 (např. Stehlíkův historický a orientační průvodce, Obchodní adresář a schematismus pro hlavní město Prahu z roku 1929, Brožovy Plány hlavního města Prahy) uvádějí název Denisovo náměstí. Není známo v jakém období se toto jméno užívalo a zda bylo výhradní či duplicitní.