Bubeneč čp. 17

Bubenečské popisné číslo 17 patří domu na Krupkově náměstí. Na jeho místě původně bývala část Tylišovské chalupy. Dům byl v 18. století dlouho uváděn jako poustka, později změněná ve stodolu. Krátce před rokem 1780 ji tehdejší majitel Václav Holeček nechal přestavět na obytné stavení, již tehdy zřejmě rozdělené do dvou částí. Na počátku 19. století došlo i k administrativnímu oddělení, a to tak že západní část měla čp. 17 a východní 23. Vlastníkem chalupy čp. 17 se stal Jakub Dejml a v roce 1824 ji pak za 600 zlatých zakoupil Michal Jašinský, který zde zřídil pekařskou dílnu a krám. V roce 1873 získal dům c. k. erár a umístil sem policejní stanici. Tehdy zároveň došlo ke sloučení s vedlejším domem, který byl postaven dříve a není známo zda měl samostatné popisné číslo, a vznikla stavba s jednotnou pozdně klasicistní fasádou.

Popisným číslem 17 byla kdysi označena jedna z chalup Kuncovského dvora (druhá měla čp. 18), který se nacházel v prostoru dolní části současné ulice K Starému Bubenči. Dvůr je v historických pramenech zmíněn v souvislosti s rokem 1764, kdy jej jeho majitel Karel Antonín svobodný pán Hubryk z Hennersdorfu prodal Antonínu Měchurovi, solnímu plavci v Bubenči. V roce 1796 se Měchura rozhodl, že chalupu čp. 17 postoupí své manželce Anně. Ve svém podání k zemskému soudu ovšem objekt nesprávně označil jako číslo 18. Tato chyba byla příčinou pozdějších nesrovnalostí. Bývalý hospodářský ředitel František Guttenberger pokládal stavení za poddanské, ačkoliv jím nebylo a na majiteli vyžadoval plnění jeho povinností. Když toho nedosáhl, dal budově strhnout komín a číslo 17 přenesl na dům Jakuba Dejmla.