Bubeneč čp. 32

Bubenečské popisné číslo 32 patří budově fary. Pozdně barokní stavba od neznámého autora vznikla v letech 1787-1788 při obnovení bubenečské farnosti. Za staveniště byl purkrabským úřadem vybrán pozemek v těsném sousedství kostela sv. Gotharda. S výstavbou se začalo 1. června 1787 a za 11 měsíců již nová budova stála a byla připravena k užívání. Fara byla velice skromná a náklady na její stavbu nebyly vysoké. Nevelkým nákladem vybudovaná stavba ovšem záhy jevila značné nedostatky. Po roce 1808 se na několika místech objevily trhliny ve zdech, dokonce se pobořil vchod do domu. V roce 1823 proběhla oprava, při níž byl vchod fary opatřen kamenným ostěním s letopočtem 1823. V roce 1905 došlo při stavbě radnice na sousedním pozemku (čp. 8) ke zbourání prádelny, bývalého farního chléva. V průběhu především dvacátého století, došlo k řadě stavebních úprav, které nebyly příliš citlivé, ale plnily svůj účel. Před vchodem bylo vybudováno zádveří a historickou fasádu narušila přístavba v levé části, kde byla garáž. V letech 2018-2019 prošla fara zdařilou rekonstrukcí, která očistila původní stavbu a nechala vyniknout její barokní podobu.