Jilemnického

Jilemnického vychází z ulice Národní obrany a vede severním směrem do ulice Československé armády

Kód ulice: 450006
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 105 m


Budovy v ulici:

  • 1/595, 3/600, 5/600, 7/601
  • 2/455, 4/454, 6/454, 8/453, 10/452, 12/951

Přehled historických názvů:

  • 1925-1940 Kazaňská
  • 1940-1945 Generála Krausse / General Krauss-Strasse
  • 1945-1952 Kazaňská
  • od roku 1952 Jilemnického

Kazaň - ruské město při řece Volze, 7. srpna 1918 jej dobyly československé jednotky ve spolupráci s kozáky a zmocnily se ruského zlatého pokladu, který byl předán samarské vládě

Alfred Krauss (1862-????), rakousko-uherský generál, před 1. světovou válkou velitel Válečné školy ve Vídni, po válce předseda rakouského Všeněmeckého svazu

Peter Jilemnický (1901-1949), slovenský prozaik a novinář českého původu, učitel, jeden ze zakladatelů socialistického realismu ve slovenské literatuře