Národní obrany

Ulice Národní obrany vychází z Eliášovy a vede severozápadním směrem do Rooseveltovy.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů ulice Národní obrany:

  • 1925-1940 Národní obrany
  • 1940-1945 Kleistova / Kleiststrasse
  • od roku 1945 Národní obrany

Ewald von Kleist (1715-1759), německý básník, důstojník, roku 1741 se účastnil pruského obléhání Prahy

Ulice pojmenována podle budovy Ministerstva národní obrany (čp. 471), která byla roku 1924 v ulici postavena.