Národní obrany

Ulice Národní obrany vychází z Eliášovy a vede severozápadním směrem do Rooseveltovy

Kód ulice: 461938
ZJS: Náměstí Svobody
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 625 m


Budovy v ulici:

  • 1/436, 3/437, 5/543, 7/544, 9/501, 11/502, 13/935, 15/936, 17/937, 19/603, 21/685, 23/758, 25/757, 27/693, 29/963, 31/826, 33/825, 35/824, 37/823, 39/822, 41/821, 43/910, 45/909, 47/908, 49/789 
  • 2/457, 4/457, 6/455, 8/595, 10/589, 12/471, 14/714, 16/715, 18/984, 22/718, 24/719, 26/720, 28/487, 30/486, 32/571, 34/572, 36/573, 38/574

Přehled názvů:

  • 1925-1940 Národní obrany
  • 1940-1945 Kleistova / Kleiststrasse
  • od roku 1945 Národní obrany

Ewald von Kleist (1715-1759), německý básník, důstojník, roku 1741 se účastnil pruského obléhání Prahy


Komunikace byla pojmenována podle budovy Ministerstva národní obrany čp. 471, která zde byla v letech 1922-1927 postavena. Na jedné z dobových pohlednic je označena jako ulice Ministerstva národní obrany.