Eliášova

Eliášova ulice vychází z Dejvické a vede severovýchodním směrem na Puškinovo náměstí.

Bubenečská část ulice začíná na křižovatce s Jaselskou orientačními čísly 9 a 14.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč, Dejvice

Přehled historických názvů Eliášovy ulice:

  • 1911-1925 Ruská
  • v roce 1925 ulice Ruská spojena s Jiráskovou ulicí
  • 1911-1940 Jiráskova
  • 1940-1945 Jiráskova / Jirásek-Strasse
  • 1945-1947 Jiráskova
  • 1947-1951 Eliášova
  • 1951-1991 Pohraniční stráže
  • od roku 1991 Eliášova

Rusko - největší země světa zahrnující značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii

Alois Jirásek (1851-1930), český prozaik a dramatik, svou tvorbu zaměřil na zobrazení českých dějin, především husitství a pobělohorskou a obrozeneckou dobu

Pohraniční stráž - vojensky organizovaná součást ozbrojených sil k ochraně státních hranic zřízená v roce 1951 zákonem o ochraně státních hranic, byla podřízena Ministerstvu vnitra

Ing. Alois Josef Eliáš (1890-1942), český generál, za 1. světové války důstojník československých legií, od dubna 1939 předseda protektorátní vlády, v roce 1941 byl zatčen a odsouzen za odbojovou činnost, v roce 1942 byl popraven

Dnešní Eliášovu tvořily původně dvě samostatné komunikace. V Bubenči to byla ulice Jiráskova (od Jaselské k Puškinovu náměstí) a na dejvickém katastru ulice Ruská (od Dejvické po Jaselskou). Kolem roku 1911 bylo ovšem pro nově vznikající Jiráskovu ulici používáno nějakou dobu pojmenování Ruská. V roce 1925 byly obě komunikace spojeny v jednu ulici pod názvem Jiráskova.