Eliášova

Eliášova ulice vychází z Dejvické a vede severovýchodním směrem na Puškinovo náměstí. Bubenečská část ulice začíná na křižovatce s Jaselskou orientačními čísly 9 a 14.

Kód ulice: 446051
Katastrální území: Bubeneč, Dejvice
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 525 m (400 m - bubenečský úsek)


Budovy v ulici:

  • 9/435, 11/436, 13/456, 15/479, 17/499, 19/921, 21/922, 23/927, 25/788, 27/793, 29/792, 31/791, 33/459, 35/460, 37/461, 39/462, 41/472, 43/485
  • 14/324, 16/325, 18/394, 20/393, 22/827, 24/964, 26/466, 28/467, 30/468, 32/554, 34/602, 36/602, 38/745, 40/746, 42/549, 44/550, 46/761, 48/762, 50/763

Přehled historických názvů:

  • 1911-1925 Ruská
  • v roce 1925 ulice Ruská spojena s Jiráskovou ulicí
  • 1911-1940 Jiráskova
  • 1940-1945 Jiráskova / Jirásek-Strasse
  • 1945-1947 Jiráskova
  • 1947-1951 Eliášova
  • 1951-1991 Pohraniční stráže
  • od roku 1991 Eliášova

Rusko - největší země světa zahrnující značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii

Alois Jirásek (1851-1930), český prozaik a dramatik, svou tvorbu zaměřil na zobrazení českých dějin, především husitství a pobělohorskou a obrozeneckou dobu

Pohraniční stráž - vojensky organizovaná součást ozbrojených sil k ochraně státních hranic zřízená v roce 1951 zákonem o ochraně státních hranic, byla podřízena Ministerstvu vnitra

Ing. Alois Josef Eliáš (1890-1942), český generál, za 1. světové války důstojník československých legií, od dubna 1939 předseda protektorátní vlády, v roce 1941 byl zatčen a odsouzen za odbojovou činnost, v roce 1942 byl popraven


Dnešní Eliášovu tvořily původně dvě samostatné komunikace. V Bubenči to byla ulice Jiráskova (od Jaselské k Puškinovu náměstí) a na dejvickém katastru ulice Ruská (od Dejvické po Jaselskou). Kolem roku 1911 bylo ovšem pro nově vznikající Jiráskovu ulici používáno nějakou dobu pojmenování Ruská. V roce 1925 byly obě komunikace spojeny v jednu ulici pod názvem Jiráskova.