Jaselská

Jaselská ulice tvoří v celé své délce katastrální hranici mezi Bubenčem a Dejvicemi. Vychází z ulice Pod kaštany a vede jihozápadním směrem do Dejvické

Kód ulice: 449521
Katastrální území: Bubeneč, Dejvice
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 510 m


Budovy v ulici:

  • lichá strana patří ke k. ú. Dejvice
  • 2/107, 4/181, 6/275, 8/308, 10/266, 12/265, 14/264, 16/263, 18/244, 20/246, 22/245, 24/324, 26/435, 28/434, 30/599, 32/542, 34/561, 36/469, 38/464

Přehled historických názvů:

  • 1911-1925 Dejvická
  • 1925-1940 Švecova
  • 1940-1945 Brömsova / August Brömse-Strasse
  • 1945-1951 Švecova
  • od roku 1951 Jaselská

Josef Jiří Švec (1883-1918), český důstojník, původním povoláním učitel, za 1. světové války člen České družiny, od roku 1916 velitel roty československých legií, účastník bitvy u Zborova, v roce 1918 převzal velení 1. pluku, poté co jeho vojáci odmítli splnit rozkaz se zastřelil

August Brömse (1873-1925), německý malíř a grafik, od roku 1910 profesor na AVU, žil a tvořil v Praze

Jasło - město v jihovýchodním Polsku, v lednu 1945 zde byla zahájena jaselská operace, které se zúčastnilo dělostřelectvo 1. československého armádního sboru v SSSR


Ukazatel domů v královském hlavním městě Praze a v obcích sousedních z roku 1907 zmiňuje v souvislosti s budoucí Jaselskou ulicí název U Dejvic (ulicí prochází katastrální hranice) a dále K cihelně (cihelna bývala od konce 18. století do roku 1910 přibližně v prostoru mezi ulicemi Dejvická, Na hutích, Národní obrany a V. P. Čkalova.