Jaselská

Jaselská vychází z ulice Pod kaštany a vede jihozápadním směrem do Dejvické.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč, Dejvice

Přehled historických názvů Jaselské ulice:

  • 1911-1925 Dejvická
  • 1925-1940 Švecova
  • 1940-1945 Brömsova / August Brömse-Strasse
  • 1945-1951 Švecova
  • od roku 1951 Jaselská

Josef Jiří Švec (1883-1918), český důstojník, původním povoláním učitel, za 1. světové války člen České družiny, od roku 1916 velitel roty československých legií, účastník bitvy u Zborova, v roce 1918 převzal velení 1. pluku, poté co jeho vojáci odmítli splnit rozkaz se zastřelil

August Brömse (1873-1925), německý malíř a grafik, od roku 1910 profesor na AVU, žil a tvořil v Praze

Jasło - město v jihovýchodním Polsku, v lednu 1945 zde byla zahájena jaselská operace, které se zúčastnilo dělostřelectvo 1. československého armádního sboru v SSSR

Ukazatel domů v královském hlavním městě Praze a v obcích sousedních z roku 1907 zmiňuje v souvislosti s budoucí Jaselskou ulicí název U Dejvic (ulicí prochází katastrální hranice) a dále K cihelně (cihelna bývala od konce 18. století do roku 1910 přibližně v místech dnešního domu čp. 36 na rohu ulic Dejvická 40 a Kyjevská 7).