Vila Aloise Potůčka

Bubeneč čp. 107, Pelléova 11
Jaselská 2

Vilu v novorenesančním stylu si v letech 1891-1892 ve vlastní režii vybudoval stavitel a pozdější bubenečský starosta Alois Potůček. Stavební povolení bylo vydáno 10. dubna 1891 a stavba byla dokončena v roce následujícím. Do domu se vstupovalo ze severní strany, byl podsklepen a v každém ze dvou nadzemních podlaží měl tři obytné místnosti. V patře byla ještě koupelna a pokojík pro služebnou. Severním směrem se táhlo poměrně dlouhé hospodářské křídlo.

V roce 1896 požádal Potůček o povolení dům zvětšit a zvýšit ještě další část hospodářského křídla. Tehdy vznikla pohodlná dispozice, rozšířená v přízemí o novou širší kuchyň s návazným pokojem pro služebnou, byl zde také další pokoj spojený s místností zvanou kabinet. Stejně byl rozšířen prostor v prvním patře, dům měl tak dva samostatné byty. Nárožní pokoj v přízemí byl doplněn o malý arkýř se schody do zahrady, v patře nad ním byl balkon. Novorenesanční fasáda byla velmi tradiční, s bohatě reliéfně zdobenými nadpražími oken, s výraznými nadokenními římsami. Okna v přízemí byla orámována pilastry s toskánskými hlavicemi a v jižní fasádě byla v každém patře mělká nika pro plastiku. Na západní straně se na fasádě nacházela malá kašna. Novorenesanční bohatou výbavu měla i fasáda přízemního hospodářského křídla, které dnes již neexistuje.

K dalšímu rozšíření domu došlo v roce 1902. Alois Potůček zde bydlel do roku 1907, kdy nemovitost prodal Vilému Tobischovi. V současnosti je objekt součástí areálu Spojených států amerických. K volně stojící jednopatrové hlavní budově se připojují dvě (levé a zadní příčné) jednotraktová křídla. Plocha všech fasád je kvádrově rustikovaná, všechna nároží zpevňuje armatura. V roce 2001 byla vila rekonstruována a v každém podlaží vznikl velký byt.


Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012
Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy; PhDr. Václav Vojtíšek; Hlavní město Praha; 1923
Slavné vily Prahy 6-Bubeneč; kolektiv autorů; FOIBOS BOOKS; 2017