Rooseveltova

Rooseveltova vychází ze Sibiřského náměstí a vede jihozápadním směrem do ulice Jugoslávských partyzánů.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů Rooseveltovy ulice:

  • 1911-1940 Bučkova
  • 1940-1945 Radeckého / Radetzky-Strasse
  • 1945-1947 Bučkova
  • od roku 1947 Rooseveltova

Josef Ignác Buček z Heraltic (1741-1812), český národohospodář, botanik, právník, univerzitní profesor politických věd a hospodářství, cenzor politických a zahraničních spisů, roku 1810 byl povýšen na rytíře, od roku 1786 majitel statků v Ovenci (čp. 1 a 6) a zakladatel sadů u Podbabské silnice

Jan Josef Václav Radecký z Radče (1766-1858), český hrabě, rakouský polní maršál, účastník napoleonských válek, podílel se na vojenských reformách

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), americký státník, od roku 1933 prezident USA, vystupoval proti izolacionismu, za 2. světové války prováděl politiku protifašistické koalice

Odhalení nové uliční cedule s Rooseveltovým jménem proběhlo 14. dubna 1947 během slavnosti konané v parčíku při ulici Jugoslávských partyzánů.