Rooseveltova

Rooseveltova vychází ze Sibiřského náměstí a vede jihozápadním směrem do ulice Jugoslávských partyzánů. V posledním úseku od ulice Národní obrany je komunikace široká a uprostřed se nachází menší park.

Kód ulice: 467839
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 730 m


Budovy v ulici:

  • 1/604, 3/443, 5/444, 7/497, 9/767, 11/585, 13/381, 15/996, 17/868, 19/881, 21/507, 23/620, 25/400, 27/597, 29/597, 31/764, 33/578, 35/577, 37/576, 39/575, 41/574, 43/789, 45/790, 47/893, 49/892
  • 2/273, 4/251, 6/256, 8/169, 10/166, 12/1138 (dříve 12/23), 14/831, 16/830, 18/598, 20/836, 22/200, 24/619, 26/618, 28/617, 30/616, 32/615, 34/615, 36/614, 38/613, 40/612, 42/611

Přehled historických názvů:

  • 1911-1940 Bučkova
  • 1940-1945 Radeckého / Radetzky-Strasse
  • 1945-1947 Bučkova
  • od roku 1947 Rooseveltova

Josef Ignác Buček z Heraltic (1741-1812), český národohospodář, botanik, právník, univerzitní profesor politických věd a hospodářství, cenzor politických a zahraničních spisů, roku 1810 byl povýšen na rytíře, od roku 1786 majitel statků v Ovenci (čp. 1 a 6) a zakladatel sadů u Podbabské silnice

Jan Josef Václav Radecký z Radče (1766-1858), český hrabě, rakouský polní maršál, účastník napoleonských válek, podílel se na vojenských reformách

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), americký státník, od roku 1933 prezident USA, vystupoval proti izolacionismu, za 2. světové války prováděl politiku protifašistické koalice


Odhalení nové uliční cedule s Rooseveltovým jménem proběhlo 14. dubna 1947 během slavnosti konané v parčíku při ulici Jugoslávských partyzánů.