Josef Ignác Buček

Osvícenský humanista a národohospodář Josef Ignác Buček z Heraltic (psáno též Butschek) žil v letech 1741-1821. Absolvoval studia filozofie na univerzitě v Olomouci a práva ve Vídni. Od roku 1766 přednášel na pražské univerzitě. Ve své publikační činnosti se zabýval reformními návrhy v oblasti justice, policie a trestního práva. Věnoval se také zemědělství. Byl členem Vlastenecké hospodářské společnosti i dalších učených společností v Rakousku i zahraničí. Přídomek z Heraltic získal povýšením do rytířského stavu roku 1810.

V roce 1786 zakoupil v Předním Ovenci dvory čp. 1 a 6 s pozemky, které zabíraly rozlehlé území v západní části dnešního Bubenče. Uprostřed této nezastavěné a pouze zemědělsky využívané půdy se nacházela rokle, kterou protékal bezejmenný potok. Svahy rokle a její okolí inspirovaly nového majitele k založení veřejného sadu podle vzoru anglických romantických parků. Kromě toho vlastnil i pozemky v Nuslích, na kterých založil zemědělskou usedlost. V roce 1853 koupil od Bučkových dědiců nuselské reality pozdější pražský primátor Václav Bělský a venkovskou usedlost Bučanku přestavěl v novogotickém stylu na vilu Bělku (čp. 20 v Nuslích). Historii zde dodnes připomíná název ulice Na Bučance.

Buček byl také členem pražské zednářské lóže Pravda a jednota u tří korunovaných sloupů. V jejím čele stál jeho přítel Josef Emanuel Canal de Malabaila, zakladatel původně experimentální botanické zahrady na Královských Vinohradech, lidově nazývané Kanálka. S Canalem sdílel Buček nejen humanistické a filantropické ideály včetně členství v učených společnostech, ale právě vřelý zájem o rozvoj zemědělství a lesní hospodářství. Je tak velmi pravděpodobné, že bezprostředním vzorem bubenečským sadům byla právě Kanálka. A nejen ona. Ve stejné době vznikly na Vinohradech i Wimmerovy sady založené dalším filantropem a Bučkovým současníkem baronem Jakubem Wimmerem či v Karlíně park Rosenthal (Růžodol) aktivního svobodného zednáře Jana Ferdinanda ze Schönfeldu.Zdroj:
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Bučkovy_sady
- Věstník Klubu Za starou Prahu, Je třeba si vzpomenout na zapomenuté Bučkovy sady; Kateřina Bečková; 2-3-/2017