Jugoslávských partyzánů

Ulice Jugoslávských partyzánů tvoří v celé své délce katastrální hranici mezi Bubenčem a Dejvicemi. Vychází z Vítězného náměstí a vede severním směrem do Podbabské.

Kód ulice: 450545
ZSJ: Náměstí Svobody, Nový Bubeneč
Katastrální území: Bubeneč, Dejvice
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 850 m


Budovy v ulici:

  • lichá strana patří ke k. ú. Dejvice
  • 2/1145, 4/938, 6/892, 8/611, 10/676, 12/677, 14/678, 16/679, 18/635, 20/636, 22/637, 24/638, 26/639, 28/977, 30/952, 32/943, 34/736, 36/737, 38/738, 40/739, 42/957, 44/956, 46/955, 48/150

Přehled historických názvů:

  • do roku 1911 Podbabská silnice
  • 1911-1928 Komenského
  • 1928-1934 Podbabská
  • 1934-1940 Krále Alexandra
  • 1940-1945 Letecká / Fliegerstrasse (podle letectva nacistické Třetí říše)
  • 1945-1947 Krále Alexandra
  • 1947-1948 Titova
  • od roku 1948 Jugoslávských partyzánů

Jan Amos Komenský (1592-1670), český pedagog, teolog, humanistický spisovatel a filozof, polyhistor a reformátor, biskup Jednoty bratrské, zakladatel moderní pedagogiky

Alexandr I. Karađorđević (1888-1934), od roku 1921 jugoslávský král, v roce 1929 nastolil vojenskou monarchistickou diktaturu, byl zabit v roce 1934 při atentátu v Marseille

Josip Broz Tito (1892-1980), jugoslávský politik a státník, představitel jugoslávského komunistického hnutí, od roku 1953 prezident

Jugoslávští partyzáni - významná složka jugoslávského odboje proti nacistické okupaci v letech 1941-1945


V místech dnešní ulice Jugoslávských partyzánů vedla od 17. století Velvarská silnice, která začínala již u Prašného mostu a pokračovala přes Vítězné náměstí k Podbabě a dále. V 19. století se této silnici říkalo Podbabská. V roce 1911 byla rozdělena na tři části. Část od Prašného mostu na Vítězné náměstí byla nazvána Svatovítskou, část od Vítězného náměstí ke křižovatce s ulicí Pod Juliskou Komenského a zbytek silnice na sever Podbabská. V roce 1928 byla Komenského spojena s Podbabskou. V roce 1934 byl opět vyčleněn úsek od Vítězného náměstí ke křižovatce s ulicí Pod Juliskou. V roce 1958 byla ulice Jugoslávských partyzánů od křižovatky s ulicí Pod Juliskou zkrácena k ulici Čínská a vzniklo náměstí Družby. To bylo zrušeno v roce 1990.