Raisova

Raisova ulice vychází z Bubenečské a vede západním směrem na Puškinovo náměstí

Kód ulice: 467421
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 120 m


Budovy v ulici:

  • 1/382, 3/806, 5/805, 7/803, 9/803, 11/763
  • 2/433, 4/802, 6/408, 8/409, 10/410, 12/584

Přehled historických názvů:

  • 1920-1940 Bendlova
  • 1940-1945 Tegetthoffova / Tegetthoffstrasse
  • 1945-1947 Bendlova
  • 1947-1952 Dunkerská
  • od roku 1952 Raisova

Karel Bendl (1838-1897) český hudební skladatel, autor první české operety Indiánská princezna, sbormistr Hlaholu

Wiliam Tegetthoff (1827-1871) rakouský admirál, účastník řady námořních expedic, od roku 1866 vrchní velitel rakouského válečného loďstva

Dunkerque - přístavní město v severní Francii, bojiště 2. světové války, od října 1944 do května 1945 zde obléhala německou posádku také československá vojenská jednotka

Karel Václav Rais (1859-1926), český prozaik, psal historické povídky, později se zaměřil na realistické obrazy z vesnického života


Pražský uličník uvádí pro období 1940-1945 ještě další název: Rautenstrauchova (František Štěpán Rautenstrauch, 1734-1785, opat břevnovského kláštera a teologický spisovatel, byla mu svěřena péče o zvelebení studia v Rakousku), není ovšem jasné v jaké míře, kdy, popřípadě zda vůbec byl používán.