Bubenečská

Bubenečská ulice vychází z Dejvické (na dejvickém katastru) a vede severním směrem na Sibiřské náměstí. Bubenečská část ulice začíná na křižovatce s Jaselskou orientačními čísly 13 a 14.

Kód ulice: 444308
Katastrální území: Bubeneč, Dejvice
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 730 m (495 m - bubenečský úsek)


Budovy v ulici:

  • 13/308, 15/309, 17/351, 19/352, 21/368, 23/346, 25/347, 27/388, 29/375, 31/376, 33/321, 35/322, 37/354, 39/355, 41/365, 43/382, 45/433, 47/470, 49/470, 51/495, 53/496, 55/498, 57/606, 59/731, 61/730
  • 14/275, 16/276, 18/181, 20/299, 20a/1129, 22/891, 24/463, 26/760, 28/810

Přehled historických názvů:

  • 1911-1925 Slovanská
  • v roce 1925 ulice Slovanská spojena s Bubenečskou ulicí

  • 1920-1940 Bubenečská
  • 1940-1945 Bubenečská / Bubentscher Strasse
  • od roku 1945 Bubenečská

Slované - skupina evropských národů, jejichž jazyky náleží k slovanské větvi indoevropské jazykové skupiny


V místě dnešní Bubenečské ulice (od křižovatky s Dejvickou po Sibiřské náměstí) existovaly původně dvě samostatné komunikace. Na katastru Bubenče (od Jaselské severně k Sibiřskému náměstí) to byla Bubenečská, v Dejvicích (od Dejvické po Jaselskou) ulice Slovanská. Po roce 1911 byl však nějakou dobu název Slovanská používán i pro nově vznikající Bubenečskou ulici. V roce 1925 byly obě sloučeny a nová ulice dostala jméno Bubenečská.