Bubenečská

Bubenečská ulice vychází z Dejvické a vede severním směrem na Sibiřské náměstí. 

Bubenečská část ulice začíná na křižovatce s Jaselskou orientačními čísly 13 a 14.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč, Dejvice 

Přehled historických názvů Bubenečské ulice:

  • 1911-1925 Slovanská
  • v roce 1925 ulice Slovanská spojena s Bubenečskou ulicí

  • 1920-1940 Bubenečská
  • 1940-1945 Bubenečská / Bubentscher Strasse
  • od roku 1945 Bubenečská

Slované - skupina evropských národů, jejichž jazyky náleží k slovanské větvi indoevropské jazykové skupiny

V místě dnešní Bubenečské ulice (od křižovatky s Dejvickou po Sibiřské náměstí) existovaly původně dvě samostatné komunikace. Na katastru Bubenče (od Jaselské severně k Sibiřskému náměstí) to byla Bubenečská, v Dejvicích (od Dejvické po Jaselskou) ulice Slovanská. Po roce 1911 byl však nějakou dobu název Slovanská používán i pro nově vznikající Bubenečskou ulici. V roce 1925 byly obě sloučeny a nová ulice dostala jméno Bubenečská.