Štursova

Štursova ulice vychází z Puškinova náměstí a vede severovýchodním směrem na Sibiřské náměstí.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled názvů Štursovy ulice:

  • 1925-1940 Sibiřská
  • 1940-1945 Ošperská / Asperngasse
  • 1945-1952 Sibiřská
  • od roku 1952 Štursova

Sibiř - území v asijské části Ruska od Uralu k pohořím u Tichého oceánu a od pobřeží Severního ledového oceánu do střední Asie, místo působení československých legií

Aspern (Aspry, Ošpra) - vesnice v Dolním Rakousku na levém břehu Dunaje nedaleko Vídně, 21. a 22. května 1809 zde došlo k bitvě mezi Francouzi a Rakušany, kteří pod vedením arciknížete Karla zvítězili

Jan Štursa (1880-1925), český sochař, profesor AVU, zakladatelská osobnost českého moderního sochařství, těžiště jeho práce spočívá v ženských aktech, byl také autorem významných pomníků a podobizen