Sukova

Sukova vychází z náměstí Svobody a vede severovýchodním směrem do ulice Dr. Zikmunda Wintra

Kód ulice: 470716
ZSJ: Náměstí Svobody
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 115 m


Budovy v ulici:

  • 1/560, 3/559, 5/624, 7/799
  • 2/930

Přehled názvů:

  • 1924-1931 náměstí Národní obrany
  • 1931-1940 Sommská
  • 1940-1945 Hoferova / Andreas Hofer-Strasse
  • 1945-1952 Sommská
  • od roku 1952 Sukova

Somme - řeka v severní Francii, od července do listopadu roku 1916 se zde odehrála největší a nejkrvavější bitva 1. světové války

Andreas Hofer (1767-1810), tyrolský lidový vůdce, s podporou arcivévody Jana Habsburského vedl roku 1809 povstání v Tyrolsku proti bavorské vládě dosazené Napoleonem, stal se regentem země, po porážce Rakouska Francií byl popraven

Josef Suk (1874-1935), český skladatel a houslista, člen Českého kvarteta


Před rokem 1931, než byla postavena budova školy, byly domy postavené v dnešní Sukově ulici součástí náměstí Národní obrany (dnes náměstí Svobody).