Pětidomí

Pětidomí ulice vychází jihozápadním směrem z ulice Ukrajinských hrdinů. Ulice je slepá, jako jediná v Bubenči neumožňuje ani průchod chodcům. Nachází se zde jen pět domů, které jsou číslovány jako náměstí - tedy ve směru hodinových ručiček.

Kód ulice: 463965
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 65 m


Budovy v ulici:

  • 1/111, 2/238, 3/177, 4/165, 5/247

Přehled historických názvů:

  • 1901-1925 Arbesova
  • 1925-1940 Pětidomí (v ulici je pouze 5 domů)
  • 1940-1945 Pětidomí / Fünfhausgasse
  • od roku 1945 Pětidomí

Jakub Arbes (1840-1914), český spisovatel a novinář, sympatizoval s májovci, ale nepatřil k nim, protože tvořil za jiných okolností než oni


Ukazatel domů v královském hlavním městě Praze a v obcích sousedních z roku 1907 zmiňuje název Pod tratí (podle polohy ulice).