Slavíčkova

Slavíčkova vychází z ulice U Vorlíků a vede jihozápadním směrem do Pelléovy.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled názvů Slavíčkovy ulice:

  • 1901-1940 Mánesova
  • 1940-1945 Mařákova / Mařak-Strasse
  • 1945-1947 Mánesova
  • od roku 1947 Slavíčkova

Josef Mánes (1820-1871) český malíř, zakladatel české národní malby 19. století, autor především národopisných studií, portrétů, ilustrací a děl oslavujících národní minulost

Julius Mařák (1832-1899) český malíř, grafik, kreslíř, profesor AVU, představitel romantické krajinomalby

Antonín Slavíček (1870-1910), český malíř, žák Mařákovy školy, významný představitel českého impresionismu