Slavíčkova

Slavíčkova vychází z ulice U Vorlíků a vede jihozápadním směrem do Pelléovy

Kód ulice: 469271
ZSJ: Starý Bubeneč
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6
Přibližná délka: 260 m


Budovy v ulici:

  • 1/361, 3/367, 5/213, 7/196, 9/173, 11/93, 13/110, 15/151, 17/153, 19/145, 21/112
  • 2/372, 4/284, 6/248, 8/628, 10/92, 12/106, 14/91

Přehled historických názvů:

  • 1901-1940 Mánesova
  • 1940-1945 Mařákova / Mařak-Strasse
  • 1945-1947 Mánesova
  • od roku 1947 Slavíčkova

Josef Mánes (1820-1871) český malíř, zakladatel české národní malby 19. století, autor především národopisných studií, portrétů, ilustrací a děl oslavujících národní minulost

Julius Mařák (1832-1899) český malíř, grafik, kreslíř, profesor AVU, představitel romantické krajinomalby

Antonín Slavíček (1870-1910), český malíř, žák Mařákovy školy, významný představitel českého impresionismu