Bubeneč čp. 91

Bubenečské popisné číslo 91 patří Pelléově vile. Na místě ovocného sadu ji postavil v letech 1889-1890 stavitel a architekt Rudolf Koukola. Dům byl určen pro jeho tchyni Marii Knoblochovou, vdovu po majiteli libeňského pivovaru Karlu Knoblochovi. Novorenesanční budova byla vyprojektována na čtvercovém půdorysu jako podsklepená patrová stavba se zvýšeným přízemím. Vstupní západní průčelí je v ose zdůrazněno mohutným rizalitem osazeným bohatě zdobeným balkonem. Východní průčelí se po celé své délce otevírá do zahrady mohutným portikem se dvěma terasami a čtyřmi pilíři. Takto řešená lodžie, kterou i s terasou v roce 1932 přistavěla firma Matěje Blechy, je zakončena do středu umístěným předsazeným schodištěm. Obě zbývající boční průčelí mají pouze mělké rizality.

V letech 1919-1920 zde bydlel francouzský generál Maurice César Joseph Pellé, velitel francouzské vojenské mise v Československu. V roce 1958 byl dům i s přiléhající zelení a oplocením zapsán na seznam nemovitých kulturních památek. Později přešla vila do majetku hlavního města Prahy. V letech 1978-2001 v ní sídlila mateřská škola, jejíž provoz budovu poznamenal množstvím necitlivých úprav, které zasáhly do původních interiérů. V letech 2001-2003 prošel dům důkladnou rekonstrukcí a v současnosti slouží kulturním a společenským účelům.

Současně s vilou vznikla i konírna. Ta byla koncipována jako přízemní stavba s půdorysem ve tvaru písmene "L". Byl zde prostor pro ustájení šesti koní, dále hnojiště a remíza pro dva kočáry. V křídle kolmém k ulici byl malý byt s kuchyní pro kočího. Objekt byl v roce 1969 parcelně oddělen od zahrady vily a ve druhé polovině osmdesátých let dostal vlastní čp. 106.

Bubeneč čp. 91
- Pelléova 10 (Slavíčkova 14)