U Vorlíků

U Vorlíků vychází z ulice Milady Horákové a vede severozápadním směrem do ulice Pod kaštany.

Městská část: Praha 6, Praha 7 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů ulice U Vorlíků:

  • do roku 1914 Na Zátorce
  • 1914-1940 U Vorlíků
  • 1940-1945 Wohlmuthova / Wohlmuthstrasse
  • od roku 1945 U Vorlíků

Zátorka - U Vorlíků - název podle domu čp. 43 zvaného Zátorka, který koupil v roce 1821 advokát Josef Záhořanský z Vorlíka a Zátorce se začalo říkat U Vorlíků, jméno Na Zátorce přešlo na jinou ulici, která se s ulicí U Vorlíků kříží

Bonifác Wohlmuth (?-1579), kameník a královský stavitel, působil ve Vídni, roku 1554 vstoupil do služeb krále Ferdinanda I. pro stavby prováděné v Praze, účastnil se mimo jiné stavby letohrádku Hvězda

Výškopisný plán hlavního města Prahy s okolím zpracovaný v letech 1920-1924 uvádí pro tuto ulici název Na Orlíku.