U Vorlíků

U Vorlíků vychází z ulice Milady Horákové a vede severozápadním směrem do ulice Pod kaštany

Kód ulice: 475467
ZSJ: Starý Bubeneč, U Sparty
Katastrální území: Bubeneč
Městská část: Praha 6, Praha 7
Přibližná délka: 360 m


Budovy v ulici:

  • 1/260, 3/367, 5/361, 7/372, 9/284, 11/339, 13/320, 15/288, 17/353, 19/286
  • 4/623, 6/590, 8/43, 10/82 

Přehled názvů:

  • do roku 1914 Na Zátorce
  • 1914-1940 U Vorlíků
  • 1940-1945 Wohlmuthova / Wohlmuthstrasse
  • od roku 1945 U Vorlíků

Zátorka - U Vorlíků - název podle domu čp. 43 zvaného Zátorka, který koupil v roce 1821 advokát Josef Záhořanský z Vorlíka a Zátorce se začalo říkat U Vorlíků, jméno Na Zátorce přešlo na jinou ulici, která se s ulicí U Vorlíků kříží

Bonifác Wohlmuth (?-1579), kameník a královský stavitel, působil ve Vídni, roku 1554 vstoupil do služeb krále Ferdinanda I. pro stavby prováděné v Praze, účastnil se mimo jiné stavby letohrádku Hvězda


Výškopisný plán hlavního města Prahy s okolím zpracovaný v letech 1920-1924 uvádí pro tuto ulici název Na Orlíku.