Náměstí Interbrigády

Náměstí Interbrigády se nachází na západním okraji Bubenče. Náměstí ohraničují ulice Jugoslávských partyzánů a Terronská.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů náměstí Interbrigády:

  • 1937-1940 náměstí generála M. Janina
  • 1940-1945 Ziethenovo náměstí / Ziethenplatz
  • 1945-1951 náměstí generála Janina
  • od roku 1951 náměstí Interbrigády

Pierre Thiébault Charles Maurice Janin (1863-1937), francouzský generál, vrchní velitel československého vojska za 1. světové války, od roku 1918 hlavní velitel všech spojeneckých vojsk v Rusku

Hans Joachim von Ziethen (1699-1786), generál jízdy v pruské armádě

Interbrigády - jednotky zahraničních dobrovolníků, které bojovaly jako součást španělské republikánské armády proti Frankovým pučistům a fašistickým interventům za občanské války ve Španělsku v letech 1936-1939

Před úředním pojmenováním náměstí v roce 1937 byly již postavené domy adresně umísťovány do Sadové ulice. Ta se nacházela na dejvickém katastru a byla tvořena dnešními ulicemi Thákurova, Flemingovo náměstí a Nikoly Tesly. Přesahovala částečně i do Bubenče na pozdější náměstí generála Janina.

Na jaře 2019 se objevila myšlenka na pojmenování parku na náměstí Interbrigády. Ten by měl podle návrhu, který byl zaslán místopisné komisi, nést jméno "park Ruského exilu" a připomínat, že právě Bubeneč se stal v období meziválečného Československa útočištěm mnoha exulantů prchajících z Ruska. Pražská místopisná komise v této věci dosud nerozhodla.