Náměstí Interbrigády

Náměstí Interbrigády se nachází na západním okraji Bubenče. Náměstím procházejí ulice Jugoslávských partyzánů a Terronská.

Městská část: Praha 6 | Katastrální území: Bubeneč

Přehled historických názvů náměstí Interbrigády:

  • 1937-1940 náměstí generála M. Janina
  • 1940-1945 Ziethenovo náměstí / Ziethenplatz
  • 1945-1951 náměstí generála Janina
  • od roku 1951 náměstí Interbrigády

Pierre Thiébault Charles Maurice Janin (1863-1937), francouzský generál, vrchní velitel československého vojska za 1. světové války, od roku 1918 hlavní velitel všech spojeneckých vojsk v Rusku

Hans Joachim von Ziethen (1699-1786), generál jízdy v pruské armádě

Interbrigády - jednotky zahraničních dobrovolníků, které bojovaly jako součást španělské republikánské armády proti Frankovým pučistům a fašistickým interventům za občanské války ve Španělsku v letech 1936-1939

Na jaře 2019 se objevila myšlenka na pojmenování parku na náměstí Interbrigády. Ten by měl podle návrhu, který byl zaslán místopisné komisi, nést jméno "park Ruského exilu" a připomínat, že právě Bubeneč se stal v období meziválečného Československa útočištěm mnoha exulantů prchajících z Ruska. Pražská místopisná komise v této věci dosud nerozhodla.