Koulova vila

Bubeneč čp. 153, Slavíčkova 17

Architekt Jan Koula si v Mánesově, dnešní Slavíčkově ulici v roce 1896 postavil podle svého návrhu rodinnou vilu. Budovu realizoval bubenečský stavitel Rudolf Koukola na parcele, kterou Koulovi odprodal. Projekt pochází z listopadu 1895, povolení bylo vydáno 25. ledna 1896 a dům byl téhož roku dokončen. Volně stojící jednopatrová vila dvoutraktové dispozice má půdorys ve tvaru písmene "T". Na delší straně fasády je v úrovni prvního patra arkýř nesený dvěma krakorci. Mezi arkýřem a příčnou částí vede nad korunní římsou terasa s dřevěným zábradlím. Pod arkýřem ve výklenku je umístěna socha svatého Ivana s laní od sochaře Stanislava Suchardy. Nadsvětlík nad hlavním vstupem je vymalován nástěnnou malbou rozvaliny se štítem a s uvedením čísla popisného. V patře má předstupující část fasády malbu žence ve slovanském kroji, ve štítu je malba holoubků na zlatém pozadí. Předstupující střechu nesou ozdobně vyřezávané trámy. Z ústřední haly je vstup do přilehlých místností a do zahrady. Půdní část měl architekt upravenu na ateliér. V roce 1928 dům moderně upravil podle zásad zdravého bydlení architektův syn Jan Evangelista Koula. Přestavby se týkaly především interiéru. Od roku 1958 je budova chráněna jako nemovitá kulturní památka.


Zdroj:
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Koulova_vila