Suchardova vila

Bubeneč čp. 248, Slavíčkova 6 / Suchardova 1

Vroce 1901 vyhrál sochař Stanislav Sucharda s architektem Aloisem Dryákem soutěž na vytvoření pražského pomníku Františka Palackého. Pro realizaci této zakázky potřeboval vhodné prostory. Jeho první vila čp. 151 v Mánesově, dnešní Slavíčkově ulici už pro tyto účely nepostačovala. Druhý Suchardův rodinný dům, který byl postaven v letech 1905-1907 nedaleko původního, navrhl jeho přítel architekt Jan Kotěra.

Vznikly dvě samostatné budovy s dispozicí ve tvaru písmene "L". Vila v raně secesním stylu, inspirovaném lidovou architekturou, s bohatě zdobeným průčelím a mansardovou střechou s hrázděnými štíty, a ateliér na obdélném půdorysu. Spolu byly propojené můstkem s prosklenou střechou, kterou zdobila socha stojícího rytíře. Tento prostor sloužil jako knihovna. Obytná budova je nad mírně zvýšeným přízemím jednopatrová. Nižší část fasád je tmavší drásaná s nápisem "JAN KOTĚRA, VILLA S ATELIEREM V BUBENČI". Architekt využil dvojích omítek, drsné a hladké, stejně tak dvojí byla inspirace dekorem, v prvním patře spíše novorenesančním, v dalších již ve stylu geometrické secese. Ústředním prvkem interiéru se stala schodišťová hala. V přízemí byly reprezentační prostory, hala osvětlená barevnými okenními výplněmi a stylová jídelna se vstupem na verandu. V hale byl umístěn Suchardův reliéf Praha a Vltava. Patro bylo vyhrazeno ložnicím a hostinskému pokoji. V suterénu domu byl byt pro domovníka a sádrovna. Vila se stala také místem setkávání Suchardových přátel ze spolku Mánes, mezi které patřili malíř Antonín Slavíček nebo sochař Josef Mařatka. V letech 1926–1928 byl ateliér oddělen a přestavěn na obytný dům, který dostal samostatné popisné číslo 628. Spolu s přestavbou ateliéru došlo i k zahradním úpravám, při kterých zanikl dřevěný kuželník. Vila se zahradou i ateliérem je zapsána v seznamu kulturních památek a od roku 2008 v ní působí Muzeum Stanislava Suchardy.Zdroj:
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Suchardova_vila_s_ateliérem