Suchardova vila

Bubeneč čp. 151, Slavíčkova 15

V letech 1895-1896 si nechal sochař Stanislav Sucharda ve Slavíčkově ulici postavit novorenesanční vilu. Patrový rodinný dům spojující prvky historických slohů s nastupující secesí vyprojektoval a vystavěl architekt a stavitel František Schlaffer podle návrhu Jana Kouly. V domě bydleli a pracovali i mladší Suchardovi sourozenci, bratr Vojtěch (rovněž sochař) a sestra Anna, provdaná Boudová (malířka a keramička).

Stavba má obdélný půdorys. Na severním průčelí obráceném do Slavíčkovy ulice je poněkud vlevo od středu výrazný rizalit s širokým obloukem hlavního vstupu v přízemí. V patře přechází rizalit do náznaku věže, která ale nepřekračuje výšku korunní římsy. Do rizalitu odlehčeného v patře sloupky s archivoltou ústí z pravé strany vnější schodiště. Kratší boční strany budovy jsou zakončeny výraznými stupňovitými štíty připomínajícími pozdní renesanci. Přízemí rizalitu a nároží pokrývá bosáž, pod korunní římsou je vlys se štukovými reliéfy, na kterých jsou secesně dekorované nápisové tabulky se jmény českých malířů, sochařů a architektů. Pravý, západní štít je ozdoben kartuší s nápisem "Vyzdviženo LP MDCCCXCV – nákladem Stan. Suchardy a jeho manželky Anny", obdobně je na levém štítu nápis "Provedeno a vystavěno – ode mne Fr. Schlaffera – architekta a stavitele". Nejvýraznějším zdobným prvkem je rozměrná nástěnná malba na severní fasádě v levém nároží budovy. V roce 1908 ji podle kartonu Mikoláše Alše vytvořil malíř Arnošt Hofbauer. Freska zobrazuje sázavského opata Božetěcha v černém plášti s kapucí nesoucího kříž. Freska na jižní fasádě obrácené do zahrady je od Anny Boudové z let 1909–1910.

V interiéru je v přízemí velká hala se vstupem do zahrady. V patře, přístupném pouze po venkovním schodišti, byl původně vysoký ateliér. V roce 1905 byl přepatrován a v roce 1935 bylo na ateliéry upraveno podkroví. Když v roce 1901 vyhrál Stanislav Sucharda s Aloisem Dryákem soutěž na pomník Františka Palackého, nebyl pracovní prostor v domě pro vytvoření tak rozsáhlého díla dostatečně velký. Sucharda proto koupil další parcelu na opačné straně ulice a požádal architekta Jana Kotěru o návrh nové vily spojené s dostatečným místem pro tvůrčí činnost. Její stavba byla dokončena v roce 1907 a dům dostal čp. 248. Svou první vilu čp. 151 Sucharda přenechal svým sourozencům. Ti pak provedli některé úpravy v interiérech i na fasádách. Od roku 1964 je budova včetně zahrady a ohradní zdi kulturní památkou.


Zdroj:
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Suchardova_vila_(Slavíčkova_15)