Hoyermannova vila

Bubeneč čp. 95, Ve struhách 2
Antonína Čermáka bez čo.

Rozlehlou vilu v historizujícím stylu postavil v letech 1890-1891 podle plánu vídeňských architektů Hanse Miksche a Juliana Niedzielského stavitel František Henner. Současně s hlavním objektem vznikla i stáj a vozovna. Přízemí domu majitele továrny na fosfáty Augusta Hoyermanna bylo vyčleněno pro kanceláře, v patře bydlela rodina. Celý pozemek sloužil částečně také jako zázemí nedaleké továrny čp. 86. V roce 1901 bylo vedlejší stavení přistavěno a upraveno Aloisem Potůčkem. V roce 1907 je již majitelem vily uváděna Pražská železářská společnost. V roce 1936 se uskutečnily vnitřní úpravy a nad levým zadním nárožím bylo zřízeno nové patro. Volně stojící dům trojtraktové dispozice má místnosti seskupené kolem ústřední haly se schodištěm. Průčelí doplňují barokizující zvlněné štíty. Výrazným prvkem je hranová věž vetknutá do kubusu stavby, dále vysoké štíty a bosovaná nároží. Některé původní dekorativní prvky průčelí se nedochovaly.

Objekt byl v roce 2013 celkově rekonstruován a v místě bývalého hospodářského stavení byla postavena nová administrativní budova ze skla a oceli podle projektu studia Pata a Frýdecký. Areál je sídlem kanadského velvyslanectví a slouží i jako rezidence velvyslance.Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012 
- Praha na prahu moderny; Zdeněk Lukeš, Pavel Hroch; Nakladatelství Paseka; 2017
- https://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=1016