Hoyermannova továrna

Bubeneč čp. 86, 86a, Ve struhách bez čo.
zbořeno

V roce 1888 byla v místech mezi dnešními ulicemi Ve struhách a Jednořadá (přibližně v prostoru Albánská - M. J. Lermontova) zřízena rozsáhlá továrna na výrobu umělého hnojiva a Thomasovy moučky (čp. 86 a 86a). Jejím vlstníkem byl August Hoyermann, majitel společnosti "Phosphatfabrik Hoyermann & Co.", který si nechal nedaleko postavit i svoji rodinnou vilu čp. 95. Patřila mu rovněž budova restaurace U Pramene (čp. 105). Po smrti Hoyermanna v roce 1900 továrna i další majetek patřily krátce Karlu Fridrichu Wolfrumovi a poté byly od roku 1905 ve vlastnictví Pražské železářské společnosti. V roce 1914 pracovalo v továrně 85 dělníků a 7 úředníků. Ještě před první světovou válkou postavila Pražská železářská společnost pro své zaměstnance v prostoru dnešní Jednořadé ulice (ta úředně vznikla až v roce 1947) domy čp. 412 a 413 a po válce ještě další obytnou budovu čp. 451. Výrobní areál byl zbořen pravděpodobně po roce 1938, domy čp. 412 (dnes jako čp. 1102) a 451 dosud stojí.Zdroj:
- Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy: Díl 4.; Václav Vojtíšek; Obec pražská; 1923