U Pramene

Bubeneč čp. 105, Goetheho 25
Maďarská bez čo.

Klasicistně pojatá budova restaurace s názvem "Zur Quelle" neboli "U Pramene" vznikla v devadesátých letech 19. století a její název "Zur Quelle" neboli "U Pramene" odkazuje na blízký pramen, který sloužil jako vodní zdroj bubenečské vodárny. Jedno až dvoupatrová volně stojící stavba je zakryta sedlovými střechami. Fasády mají jednoduché členění. Dobu dokončení udává na levém bočním průčelí letopočet 1891, ale známé dokumenty se vztahují až k následujícím přístavbám: v roce 1894 byl zřízen kuželník v rohu zahrady a přistavěn sklep. V roce 1895 byla vystavěna lednice za pivním sklepem a o rok později došlo k rozšíření hlavní budovy o pravé křídlo. Všechny tyto akce realizoval Alois Potůček, který zřejmě byl i stavitelem hlavní části.

Majitelem pozemku a na něm postaveném domu byl nejdříve František Törmer (1890-1892), dále Adolf Wasmundt (1892-1893), August Hoyermann (1893-1897), firma Phosphatfabrik Hoyermann et Comp. (1897-1905), Karel Fridrich Wolfrum a kolem roku 1907 Pražská železářská společnost.Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012