Bubeneč čp. 45

Bubenečské popisné číslo 45 patří funkcionalistické vile v Chittussiho ulici. Podle návrhu architektů Ernsta Mühlsteina a Victora Fürtha si ji v roce 1934 nechal naproti svému sanatoriu postavit Dr. Leopold Kramer. Jedná se o volně stojící dvoupatrový rodinný dům trojtraktové dispozice s tříosým hlavním průčelím. Za druhé světové války jej užíval sudetoněmecký politik a hlavní vůdce Hitlerjugend v Protektorátu Siegfried Zoglmann. Dnes v objektu sídlí mezinárodní mateřská škola.

Na vyvýšeném místě v severovýchodní části někdejších Bučkových sadů stála předtím empírová vila s výrazným sloupovým portikem. V roce 1786 zakoupil Josef Ignác Buček z Heraltic dvory čp. 1 a 6 s pozemky, které zabíraly rozlehlé území v západní části Bubenče. Uprostřed této nezastavěné a pouze zemědělsky využívané půdy se nacházela rokle, kterou protékal bezejmenný potok. Svahy rokle a její okolí inspirovaly nového majitele k založení veřejného sadu podle vzoru anglických romantických parků. Dům čp. 45, který zde v roce 1793 vznikl, sloužil mimo jiné jako jako pohostinství pro výletníky. Zahradník v něm prodával občerstvení (smetanu a chléb), vařil kávu z donesených zrnek a čepoval pivo. Sládek v purkrabském pivovaru František Hamous se roku 1793 dožadoval zastavení "šenku piva v Bučkově zahradě" z důvodu konkurence. V roce 1810 koupil Buček hostinec Na senníku, ve kterém se purkrabské pivo čepovalo, a důvody ke stížnostem zanikly. Před vilou byla v místech dnešních tenisových kurtů vyhlídka s květinovými záhony. Několik desetiletí patřila nemovitost Janu Schlöchtovi a později jeho potomkům.