Hostinec Na senníku

Bubeneč čp. 14, V sadech
zbořeno

Známá historie někdejší Ungarovské neboli hořejší krčmy se začala psát v roce 1742, kdy byla budova po válečných bojích zničena tak, že z ní zůstaly jen holé zdi. Tehdy ji dala její majitelka hraběnka Anna Gallasová opravit a přitom ve stavení zřídila pekařskou dílnu, aby si hostinský mohl přivydělat prodejem chleba a dalšího pečiva. Nájemci obnoveného hostince se stali Pavel Hajšl a Pavel Krečmer. V roce 1766 koupil objekt pražský měšťan a bankéř Jan Křtitel del Curto a v té době se hospodě z dosud neznámého důvodu začalo říkat "Na hajbodlu" (objevuje se i "Na hajpudlu"), tedy česky Na senníku (der Heuboden = seník), s tím, že jméno bylo skutečně psáno se dvěma "s".

Po smrti Jana Křtitele se vlastníky stali jeho synové Jan a Josef, kteří tento majetek v roce 1785 prodali tehdejšímu nájemci pražskému měšťanovi Josefu Vitmanovi. V kupní smlouvě bylo mimo jiné uvedeno, že majiteli hostince "dovoluje se všechen obchod, živnost a právo, co k té hospodě přináleží", a že jako hospoda výsadní je povinen čepovat pivo z pražského purkrabského pivovaru na Starém Městě. Vitman dal prostřednictvím stavitele Jana Palliardiho dům přestavět. Patrová budova hostince pak měla v přízemí, které zadem přiléhalo k vrchu, světnici a komoru, v poschodí světnici a chlév.

Objekt vystřídal za dobu své existence mnoho majitelů i nájemců krčmy. Mezi ty známější patřil například Josef Ignác Buček, kterému dům patřil od roku 1810, či Michal Jašinský, pekař a poslední bubenečský rychtář, který byl majitelem od roku 1840. Jašinský stavení opravil, zajistil urovnání prostor před sousedním domem čp. 15 a kopec vedle někdejšího domu čp. 53, kterým se chodilo nahoru k Senníku, nechal opatřit schodovou dlažbou.

Posledními majitelkami hostince byly Otilie Chitzová a Růžena Herrnheisrová. Druhá jmenovaná byla 2. července 1942 s číslem 665 deportována do Terezína a odtud do Treblinky, kde zahynula. V roce 1942 byla budova zbořena a zbyl po ní již jen název přilehlé uličky. Na místě historické krčmy dnes stojí dům čp. 1081.Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012