Vila Isidora Petschka

Bubeneč čp. 108, Pelléova 13

Vilu v novorenesančním stylu postavil v letech 1896-1897 Alois Potůček. Stavitel a pozdější bubenečský starosta vybudoval již dříve v sousedství podobnou vilu čp. 107, ve které bydlel. Stavba byla povolena 17. května 1896 a dokončena v následujícím roce. Popisné číslo 108 ale musel mít dům rezervován již z roku 1893. Parcela, na které vznikl, patřila do roku 1893 Potůčkovi. Tehdy ji prodal Elišce Schiffnerové, a ta ji ještě ve stejném roce postoupila Ladislavu Rottovi. Dalším jejím majitelem byl Josef Inwald za jehož vlastnictví byl dům postaven. V roce 1899 jej od Inwalda koupil Isidor Petschek. Drobnými stavebními úpravami stavba prošla roku 1901 a o šest let později její zahradu doplnil skleník. Architekt Max Spielmann vilu roku 1923 rozšířil směrem do dvora o arkýř s koupelnami.

Přísně symetrická dvoupodlažní stavba má na uliční fasádě mírný střední rizalit se zvýrazněnou atikou. Bohatě štukovaná okna ve druhém podlaží lemují zdvojené pilastry, které zdobí iónské hlavice překryté nadpražím s festonovými ornamenty. Nároží ve druhém podlaží jsou armována, první podlaží pokrývá rustikování.

Před začátkem druhé světové války nemovitost vlastnil Isidorův vnuk Viktor. Po roce 1945 se vila stala součástí areálu rezidence velvyslance Spojených států amerických.


Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vila_Isidora_Petschka
Slavné vily Prahy 6-Bubeneč; kolektiv autorů; FOIBOS BOOKS; 2017