Vila Friedricha Petschka

Bubeneč čp. 19, náměstí Borise Němcova 1
Ukrajinských hrdinů 4

Novobarokní vila byla postavena v letech 1927-1930 podle projektu Maxe Spielmanna. Původně byl stavebníkem domu Friedrich Petschek, v roce 1927 jej však prodal jinému významnému bankéři Georgu Popperovi. Jeho rodina zde žila až do emigrace v roce 1939, kdy objekt a okolní pozemky 16. března zabavilo gestapo a zřídilo tu své sídlo. Po druhé světové válce byla vila včetně veškerého vybavení na základě prezidentského dekretu znárodněna a darována Sovětskému svazu. V této věci dosud vedou potomci původních majitelů s Českem soudní spor. V domě, kolem něhož se nachází rozsáhlý uzavřený areál, sídlí ruské velvyslanectví.

Vila, která stojí v místech někdejší vinice Miseronka v sousedství zaniklé usedlosti čp. 19, vychází z koncepce francouzských "maison de plaisance". Jedná se o symetrickou stavbu inspirovanou barokem mající otevřený dvůr, který se obrací severozápadním směrem. Jednotlivá křídla jsou členěna rizality a kruhovými nárožními útvary, které v patře vytvářejí kryté terasy, nesené zdvojenými jónskými sloupy. Členění fasád se shoduje s ostatními Petschkovými vilami v Bubenči. Dominantní jsou segmentově (případně polokruhově) ukončená okna a mansardové střechy s vikýřovými okny. Na jihovýchodní průčelí navazuje široká terasa a parkově upravená plocha s pískovcovým bazénem s vodotryskem.Zdroj:
- Umělecké památky Prahy: Velká Praha (A-L); Pavel Vlček a kolektiv; Academia; 2012