Bubeneč čp. 30

Bubenečské popisné číslo 30 patří jednomu z pěti domů tvořících jižní řadu uzavřeného obytného komplexu, který byl v letech 1984-1985 v historickém jádru Bubenče postaven pro potřeby sovětského velvyslanectví. Jedná se o levý krajní objekt, na jehož místě dříve stával dům čp. 29.

Původní stavba s čp. 30, nacházející se přibližně na místě současných čp. 38 a 53 (ty jsou rovněž součástí zmíněného bytového areálu), vznikla v roce 1782. V tomto roce obdržel Jan Helcl od lysolajského a holešovického rychtáře svolení a mohl si na obecním pozemku u rybníčka postavit domek, který byl po roce 1792 bylo značně rozšířen. Helcl v letech 1786-1799 zastával v Bubenči rychtářský úřad. Jeho hlavní živností bylo povoznictví, občas také obhospodařoval pronajaté polnosti. V roce 1795 mu k rychtářství přibyla hodnost přísežného odhadce emfyteutních purkrabských pozemků. Když v roce 1799 zemřel, postoupila vdova jejich stavení se zahrádkou a hospodářstvím, k němuž náleželi 3 koně, 6 krav a 2 voli, svému zeti Jiřímu Heindlovi z Turska. Nový majitel se vydal cestou svého předchůdce, povozničil a obdělával polnosti, a po čase na sebe vzal i rychtářskou povinnost. Mezi další majitele čp. 30 patřili například zahradník v Královské oboře Jiří Braul (v roce 1882) a jeho dcera Františka Dicková (1882-1893). V adresáři z roku 1907, za majitelky Marie Glaserové, je dům označen jako "Villa Elsa".